21 Gouden Gemeenten

Lef. Vertrouwen. Daadkracht. Het is een greep uit de ingrediënten die tot een succesvolle transformatie van het sociale domein leiden. Vlak voor de zomer van 2015 presenteerde Sociaal Werk Nederland (toen nog de MOgroep) voor het eerst 10 Gouden sociale Gemeenten. Dit zijn tien gemeenten waar toen de eerste concrete resultaten van transformatie, innovatie en slim samenwerken zichtbaar werden. De rode draad is dat deze gemeenten de ruimte geven aan burgers en sociaal werkers om – in samenspraak met de gemeente – het beleid vorm te geven.

De tien Gouden Gemeenten van 2015:

We beschreven de werkwijzen van deze tien innoverende gemeenten in de Gouden Formule. Lector Tine van Regenmortel legde in een inleidend interview uit de wat de werkzame bestanddelen zijn voor succesvol partnerschap van binnen Gouden Gemeenten.
Deze gouden formule bleek aanstekelijk: andere gemeenten vroegen zich af wat ze moesten doen om óók dat predicaat te krijgen. Elf daarvan is dat gelukt: zij kregen begin 2017 ook een gouden sociale status. Net als de eerste tien werden ze voorgedragen door sociaalwerkorganisaties met wie ze samenwerken.

Dit zijn de nieuwe 11 Gouden Gemeenten:

Deze gemeenten hebben boeiende verhalen te vertellen, die ook weer zijn opgetekend in een digitale bundel: 11 Nieuwe Gouden Gemeenten winnen in het sociaal domein. We vroegen wethouders, directeuren Sociaal Domein en sociaalwerkorgaisaties naar hun ervaringen, visies en suggesties. In een inleidend interview stelde Albert-Jan Kruiter, actieonderzoeker bij het onderzoeksinstituut voor Publieke Waarden, dat de transformatie nog maar net is begonnen. ‘Een innovatie-agenda per wijk, dat zou een mooi begin zijn.’

De twee publicaties met de 21 verhalen vindt u hieronder online. Wilt u ze printen? Download dan de PDF bovenaan deze pagina.

ContactLid worden