Zomerstages Sociaal Werk voor Kamerleden

Sociaal Werk Nederland heeft een traditie in het organiseren van Zomerstages voor Kamerleden. Nu voor het eerst in samenwerking met kennisinstituut Movisie. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor het sociaal werk. De teller gaat richting de 15 Kamerleden. De belangstelling is ook Kamerbreed van links tot rechts. Dit is een record! Onze leden geven de Kamerleden graag een kijkje in de keuken van de aanpak rond jeugd en opvoeding, armoede en schulden, vluchtelingen en integratie, sociaal maakt gezond en participatie in de wijken van ons land.

Tijdens deze zomerstage krijgen de Kamerleden de gelegenheid om een of twee dagdelen met eigen ogen te aanschouwen hoezeer het sociale domein in beweging is. Hoe de adagio’s ‘mensen in hun kracht zetten’ en ‘minder zorg, meer welzijn’ gestalte krijgen, zoals de ruim twintig Gouden sociale Gemeenten die Sociaal Werk Nederland heeft onderscheiden.

De Kamerleden lopen mee met sociaal werkers, cliënten en buurtbewoners, vrijwilligers, gemeentelijke beleidsambtenaren en andere vakinhoudelijke experts in een buurt en hun dagelijkse praktijk. Ze nemen hen mee naar Wijkteams, naar Geheugenhuizen en nieuwe Dagbestedingsprojecten voor ouderen; naar actieve buurten en buurthuizen vol wijkinitiatieven; of de IKC’s (Integrale Kindcentra) waar kinderen van 0-12 jaar en hun ouders in- en uitlopen.

Ze gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen op het terrein van armoede en schulden of huiselijk geweld. Of ze horen hoe jeugdhulp, inkoopprocessen en ondersteuning van kwetsbare burgers in z’n werk gaat. Ook beleidsmedewerkers en persvoorlichter binnen de fractie doen in sommige gevallen mee.

Ze ontvangen bovendien een introductiedossier over het sociaal domein, met relevante informatiebronnen, de interventies, de organisaties waarmee zij in de komende Kabinetsperiode te maken krijgen.

Nijkerken bijt spits af in Maastricht
Vorige week startte de reeks zomerstages in Maastricht. Met recht konden we spreken van een zomerstage. De temperatuur ging over de 30 graden. VVD Kamerlid mw. (Chantal) Nijkerken nam deel aan een intensief stageprogramma van een dagdeel georganiseerd door sociaal werk organisatie Trajekt. Thema armoede en schulden. Ook de Fractievoorzitter M.J.J. (Michel) Severijns MA Fractievoorzitter VVD Maastricht schoof aan.

Experts van Trajekt en partners gaven presentaties en beantwoordden de vele vragen van Chantal Nijkerken over innovatieve projecten als NoCredit, GameOver, Quiet Community Maastricht, Droommoeders, Schuld en Budget Buddy en het samenwerkingsverband ‘Samen uit de min’.

Aan het einde kreeg Chantal Nijkerken het jubileum jaarboek ‘100 jaar welzijnswerk Trajekt’, een special over armoede en het introductiedossier sociaal domein (MOvisie) overhandigd. Ze was zeer geïnteresseerd in innovatieve aanpakken. Afspraken voor vervolgbezoeken aan innovatieve projecten in Maastricht zijn in de maak.

Lid worden