Investeer in een goede verstandhouding met politici

Waarom is lobby belangrijk? Omdat het werkt! Organisaties in de sociale sector maken hier veel te weinig gebruik van. Hierdoor worden kansen gemist. 

In essentie komt lobbyen neer op het gericht informatie onder de aandacht van politici brengen. En steun of in elk geval sympathie te verwerven voor uw standpunten en belangen. Politici laten zich niet gemakkelijk beïnvloeden, maar staan wel open voor uw informatie.

Met specifieke Facts & Figures kunt u politici en ambtenaren informeren wat er speelt in de wijk of de gemeente. Maar specifieke informatie over uw inspanningen en resultaten helpen ook bij het maken van afwegingen en het nemen van besluiten.  Ook goede voorbeelden uit de praktijk kunnen politici in verkiezingstijd helpen bij het verwoorden van hun standpunt. 

U moet niet te opdringerig zijn tijdens lobby-activiteiten. Laat de ontvanger vooral vrij in wat hij/zij ermee doet. Investeer verder in een goede verstandhouding en vraag of u uw stakeholder nogmaals relevante informatie mag aanbieden.

Lid worden