Actieve leden

Sommige sociaalwerkorganisaties gaan zich komende periode duidelijk manifesteren om zo de belangen van sociaal werk goed onder de aandacht te brengen van de partijen. Hieronder treft u enkele impressies. Heeft u zelf een goed voorbeeld, mail het naar info@mourand.nl en wij nemen contact met u op.

Stichting Welzijn Ridderkerk kiest voor preventie
Matthias de Graaf van Stichting Welzijn Ridderkerk heeft in oktober de workshop 'Lokale Lobby' van Sociaal Werk Nederland bijgewoond. Naar aanleiding daarvan zoeken we opnieuw contact met hem om te vernemen hoe de organisatie investeert in zichtbaarheid en beïnvloeding.
Lees hier het hele interview

Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen investeert in zichtbaarheid
‘Tegenwoordig staat zelfredzaamheid van burgers bij gemeenten voorop. Daarmee wordt een beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen van inwoners. Veel burgers kunnen daar goed mee uit de voeten, maar er zijn ook mensen die niet zelfstandig een eigen netwerk kunnen opbouwen, laat staan onderhouden. Zonder steun van een netwerk kan een klein probleem uitgroeien tot een situatie waarbij formele zorg noodzakelijk wordt.
Lees hier het hele artikel

Gemeenteraadsverkiezingen: Zorgbelang Overijssel doet politieke partijen suggesties
In maart 2018 zijn voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen na de decentralisaties via de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Een goede gelegenheid voor politieke partijen het sociaal domein nog verder te verbeteren. Zorgbelang Overijssel heeft samen met haar achterban van belangenorganisaties de volgende adviezen voor politieke partijen geformuleerd.
Lees hier de hele brief

Brief belangenplatform Groningen
In uw gemeente zijn binnenkort de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de decentralisaties van zorg naar gemeenten in 2015 (Wmo, Jeugd- en Participatiewet) én nadat in 2016 het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’ van kracht is geworden. Zowel de decentralisaties als het VN-verdrag moeten ervoor zorgen dat iedereen naar wens en vermogen mee kan doen aan de maatschappij. Dat geldt ook voor de mensen die het nu niet redden (zoals kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke of psychische beperking, chronische ziekte of meervoudige handicap). Zij hebben goede en voldoende begeleiding en ondersteuning nodig zodat ook zij naar vermogen mee kunnen doen.
Lees hier de hele brief

Lid worden