Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Overal in Nederland wordt druk onderhandeld over nieuwe colleges van B en W. Voor het sociaal werk staat daarbij veel op het spel.

Uw organisatie heeft nog tijd om de oudgedienden en de nieuwe gemeenteraadsleden te informeren over de toegevoegde waarde van uw organisatie. Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen? Hoe valt er samen te werken aan een stevige sociale basis en een inclusieve samenleving? Om u daarbij te ondersteunen heeft Sociaal Werk Nederland een Handreiking lokale lobby opgesteld die u kunt downloaden.

Heeft u behoefte aan landelijke input bij die plaatselijke lobby? Dat kan. Sociaal Werk Nederland en kennisinstituut Movisie gaan op College Tour: zij komen graag naar uw gemeente toe voor een goed gesprek over dilemma’s, knelpunten en effectieve aanpakken in het sociaal domein. In een intensieve sessie praten Yvonne van Mierlo (directeur Movisie) en Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland) onderhandelaars en andere betrokkenen bij over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Gratis!

Lokale lobby: hoe pak je het aan?
Het materiaal dat we ontwikkelden en verzamelden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 biedt ook handvatten voor de lokale lobby die je als proactieve sociaalwerkorganisatie eigenlijk permanent moet voeren. Vandaar hieronder een aantal handige documenten waarmee u uw voordeel kunt doen: aansprekende voorbeelden, interviews, artikelen en filmpjes.

Infographic
Om gemeenten op te roepen te investeren in de sociale basis hebben Sociaal Werk Nederland, MEE NL, GGD GHOR Nederland en ActiZ een infographic gemaakt die laat zien dat preventie helpt, maar niet vanzelf gaat.

Uiteenlopende artikelen

Inhoudelijke stukken voor lobby en profilering

ContactLid worden