5.  Sociaal Werkers zijn vakmensen.

5.  Sociaal Werkers zijn vakmensen.

 

Sociaal Werkers voldoen aan kwaliteitseisen en houden hun generieke en specifieke vakkennis bij. Er is ruimte voor feedback en het delen van kennis en ervaring met collega’s en in interdisciplinaire teams. Ze hebben naast een breed handelingsspectrum, kennis van de methodieken, protocollen en beroepsstandaarden in hun eigen vakgebied. Die zetten ze op maat in.
Sociaal Werk Nederland bevordert en genereert aandacht en geld voor professionalisering. 


Wmo-werkplaatsen en Sociaal Werk in de Wijk (SWW)
De werkwijze van het sociaal werk verandert net zo snel als het sociaal domein zelf.  Van de sociaal werkers in de frontlinie wordt veel verwacht. Kwetsbare mensen leren om zelf het hoofd boven water te houden. Het sociaal werk investeert daar zelf veel in en werkt samen met hogescholen en kennisinstituten. 

Buurtbewoners, gemeenten en Rijk zijn gebaat bij goed opgeleide vakmensen, die precies weten hoe ze moeten handelen en schakelen in wijkteams, en het hele verhaal van eigen kracht, sociale netwerken en de participatiesamenleving Nieuwe stijl. Sociaal Werkers die een alerte welzijnsorganisatie achter zich hebben staan kunnen goed toegerust het werk in de wijk aan.

 

terug naar de campagnepagina Sociaal Werkers >   

Lid worden