2.  Sociaal Werkers doen meer voor minder geld.

2.  Sociaal Werkers doen meer voor minder geld.

Investeren in Sociaal Werkers loont. Als professionals werken ze aan collectieve oplossingen waar het kan, en aan individuele oplossingen als het moet. Sociaal Werkers zijn generalisten. Ze zijn er in soorten en maten, maar werken vanuit een zelfde basis. Ze gaan erop af, verhelderen vragen en behoeften van mensen en signaleren vroegtijdig. 

terug naar de campagnepagina Sociaal Werkers >   

Lid worden