1. Sociaal Werkers zijn een zorg minder.

1.  Sociaal Werkers zijn een zorg minder.

Sociaal Werkers dat zijn maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, schuldhulpverleners, buurtwerkers, ouderenadviseurs, sociaal raadslieden, opvangmedewerkers en peuterspeelzaalleidsters. Al die professionals kunnen veel betekenen voor wijken, de gemeenschap en gemeenten. 

terug naar de campagnepagina Sociaal Werkers >

Lid worden