Oss

Oss

De Gemeente Oss en uitvoerders beseffen dat de ideale situatie er niet van de ene dag op de andere dag is. Ze onderzoeken met elkaar in de praktijk hoe het systeem van wonen, welzijn en zorg radicaal verbeterd kan worden, zodat ze niet meer belemmeren. Ontschotting en eenvoud is het doel, waardoor eigen regie, samenwerking en efficiency mogelijk wordt. Er wordt geëxperimenteerd in pilot en proeftuinen met andere wijzen van samenwerken (tussen organisaties en met burgers), financieren en organiseren.

Oss kiest er heel bewust voor om het sociaal werk /welzijn en "de nulde lijn" een belangrijke rol te geven in de toegang en in de wijk. De integrale wijke aanpak en de aansluiting van zorg en welzijn krijgen vorm. De gemeente zet samen met sociaal werk in op de "Talent Centraal" gedachte.

Oss blijft in dit complexe traject steeds vanuit het perspectief van de burger kijken en werkt aan een gefaseerd (groeimodel), daarmee houden ze het traject ook beheersbaar. Uitvoerende organisaties dragen concreet bij (met goede mensen, met financiële middelen en andere hulpbronnen)aan de ontwikkel- en uitvoeringsfasen. Ze zijn bereid om organisatiebelangen ondergeschikt te maken aan de grotere maatschappelijk opgave, waar nodig voeren ze veranderingen in de eigen organisaties door.

In Oss werken onder andere de volgende lidorganisaties:
Ons Welzijn (voorheen: Vivaan), Rigom en Aanzet.

 

 

Terug naar overzicht 10 Gouden Gemeenten >

Lid worden