Heerlen

Heerlen

Organisaties voor zorg en welzijn hebben hun denkkracht aangeboden aan gemeenten in Zuid Limburg, Heerlen heeft hierop positief en constructief gereageerd. Dit heeft geleid tot een voorstel van het ‘voorliggend veld’ voor de nieuwe inrichting van de ’nulde en eerste lijn'. Er komen innovatieve aanpakken van de grond. Zo heeft de gemeente als centrumgemeente van Parkstad samenwerkingsafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar CZ om te voorkomen dat mensen door veranderingen in het zorglandschap van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Een goede aanpak is “buurtsteun”: waarin het sociaal werk (opbouwwerk) een buurtinitiatief verbindt met vrijwilligers, voor een goede verbinding van formele en informele zorg en dienstverlening in de buurten.

In de pilot Buurtteam+ worden de bewoners actief gemaakt en gesprekken met hen gevoerd over de woon en leefsituatie.

De gemeente kiest voor partnerschap. Dat betekent een langdurige samenwerkingsrelatie met uitvoerders, gebaseerd op vertrouwen, co-creatie en medeverantwoordelijkheid.

De gemeente Heerlen stelt alles in het werk om daadwerkelijk de ondersteuningsbehoefte van kwetsbare burgers leidend te laten zijn, o.a. door budgetten ontschot in te zetten. Ook de gemeentelijke organisatie zélf wordt ontschot, door o.a. het verbinden van de drie decentralisaties, het aantrekken van goede mensen binnen de gemeente.

In Heerlen werken onder andere de volgende lidorganisaties:
AlcanderKinderopvang HumanitasMeandergroep Zuid LimburgPeuterspeelzaalwerk Heerlen

 

 

Terug naar overzicht 10 Gouden Gemeenten >

Lid worden