Ede

Ede


Om meer eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger waar te maken, werkt Ede aan een mentaliteitsverandering bij de burger zelf, diens directe omgeving, bij alle ondersteunende organisaties én bij de gemeente zélf. In periode 2013-2014 heeft de gemeente het eigen ambtenaren apparaat gereorganiseerd. Er is bezuinigd, maar óók geïnvesteerd in kwaliteit: er zijn goede mensen aangetrokken.

Ede kiest in de eerste plaats voor een andere manier van werken bóven een nieuwe organisatiestructuur. De gemeente wil professionals weer de ruimte en het vertrouwen geven om naar eigen inzicht te handelen. Zonder onnodige bureaucratie.

Ede wil leren uit het verleden én innoveren. Ze ontwikkelen het sociale domein vanuit de bestaande infrastructuur. Hierin werkt Ede samen met inwoners, maatschappelijke partners, zorgaanbieders en instellingen. Met het sociaal werk is een vernieuwingsproces gestart om de signalering, ondersteuning en advisering in de wijken opnieuw in te vullen. Een deel van het budget 2015 is door gemeente apart gezet voor innovatie en organisaties zijn uitgenodigd te komen met nieuwe aanpakken.

Er wordt ook bezuinigd, maar Ede doet dit verstandig: geleidelijke afbouw en met afwegingen van consequenties. De gemeente monitort de (onwenselijke, onbedoelde) gevolgen.

In Ede werken onder andere de volgende lidorganisaties:
Opella thuiszorgSt. De MedewerkerWelstedeStimenzSWO Ede

 

 

Terug naar overzicht 10 Gouden Gemeenten >

Lid worden