Deventer

Deventer


In Deventer is men al jarenlang bezig met de wijkaanpak, zoals die nu op zeer veel plekken ontwikkeld wordt. Naar aanleiding van de diverse transities is deze aanpak nog verder geïntensiveerd en voortgezet in WIJ-Deventer. Deze aanpak is ontwikkeld in samenwerking tussen de gemeente en sociaal werk.

Ook de buurtbemiddelingsteams zijn volgens Sociaal Werk Nederland navolgenswaardig. Maar liefst 75% van de burenruzies worden hierdoor opgelost. Uw gemeente heeft besloten – na eerdere bezuinigingen – fors te investeren in jongerenwerk, dat ondertussen onder meer een belangrijke rol speelt in het tegengaan van radicalisering.

College en Raad doen veel moeite om de cliëntenraden (tijdig) te betrekken. Hier heeft Deventer een goede traditie in.

In Deventer werken onder andere de volgende lidorganisaties:
RastergroepVCD en De Kern

In heel Nederland zijn Sociale Teams gestart. Teams die bestaan uit professionals met meerdere disciplines en die actief zijn op wijk- en buurtniveau. Maar hoe verbind je de kennis, talenten en kwaliteteiten van bewoners aan de sociale teams? In Deventer zijn ruim 80 Vrijwillige Coaches actief. Deze Vrijwillige Coaches vormen een schil om de Sociale Team en worden ingezet op coachvragen die binnenkomen. 

 

Terug naar overzicht 10 Gouden Gemeenten >

Lid worden