Jonne Mestrom

Jonne Mestrom is jeugd- en gezinswerker bij het CJG Midden-Limburg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt uiteenlopende vormen van opvoedondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren. Jonne’s geheim is vooral het ombuigen van de negatieve spiraal waarin sommige gezinnen zijn beland. En dat is soms een kwestie van een lange adem, maar soms ook van één goed gesprek. 

Daar krijg ik echt een boost van
‘Vorige week was ik bij een moeder die zich ernstige zorgen maakte over de omgangsregeling die was afgesproken met haar ex, voor hun kind van zes. Ze was bang omdat de vader niet altijd voldoende alert is en de veiligheid van zijn kind niet ieder moment van de dag kan waarborgen. Ik ben er nog diezelfde middag heen gegaan om het verhaal van de moeder te horen. Zij heeft zelf de vader van haar kind gebeld om een gesprek te plannen. Een collega van mij ging ook mee en met zijn vieren hebben we nieuwe afspraken gemaakt. Dat was een mooi succes.

Vaak gaat het erom dat je ouders helpt om over hun wederzijdse verwijten heen te stappen; dat je het kind centraal stelt en dat ze weer inzien dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Vanuit dat besef kunnen ze vaak ook zelf weer komen tot oplossingen die werken.

Wat me drijft? Voor een deel is het nieuwsgierigheid. Hoe komt het dat iemand zulke dingen doet? Waar komt al die boosheid vandaan? En ja, soms stuit ik dan op iets waarmee ik niet direct raad weet, maar gelukkig werk ik in een team waarop ik altijd een beroep kan doen. Ieder heeft een specialisme, bijvoorbeeld echtscheidingsproblemen of Triple P, een methode voor positief opvoeden.

Als CJG ML zetten wij in eerste instantie zelf hulp in. Wanneer er meer of iets anders nodig is mogen we doorverwijzen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Deze taak hebben wij vanaf januari 2015 gekregen van de gemeente. Maar gelukkig scheelt het soms al een stuk als ouders en kinderen allemaal hun verhaal kunnen doen en hun emoties kunnen plaatsen en relativeren. Als dat lukt, als ze weer lichtpuntjes zien, als ze bij de volgende afspraak zeggen: “we hebben een geweldige week gehad” en als je ziet dat kinderen ineens meer zelfvertrouwen hebben, dan is mijn dag goed. Daar krijg ik echt een boost van.’

Blogs Jonne:

Lid worden