Ambassadeur Ellenoor de Fretes

Ellenoor de Fretes 

Sociaal werker Ellenoor de Fretes werkt in Middelburg als maatschappelijk werker voor Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). Ze wordt ingezet door Veilig Thuis als consulent bij meldingen van huiselijk geweld. Haar werkterrein is erg breed en de problemen zijn zeer divers: ouderenmishandeling en financiële uitbuiting, opvoedproblematiek en schuldhulpverlening. Eigen kracht versterken is haar dagelijks werk.


De ijsberg onder de vraag

‘Omdat ik als sociaal werker bij veel mensen thuis kom, weet ik dat een probleem zelden op zichzelf staat. De eerste hulpvraag is soms relatief simpel, omdat mensen zich schamen voor de ijsberg die onder het topje zit. Die berg is wat wij in ons werk ‘de vraag achter de vraag’ noemen.
Pas nog kwam ik bij een vrouw die een brief had gekregen die ze niet open durfde te maken. Even later kwam er een schoenendoos vol ongeopende post op tafel, met nog meer aanmaningen en achterstallige betalingen.
Zoals zo vaak was er sprake van een neerwaartse spiraal van relatieproblemen, geldzorgen, opvoedingsperikelen. En dus stress.
Dat betekent dat we nu samen regelmatig bij elkaar zitten om die hele kluwen te ontwarren. Brieven openen en ordenen. Wat moet het eerst? Wie moet ze daarvoor bellen? Hoe krijgt ze haar financiën op orde? Hoe kan ze meer ontspannen omgaan met haar kinderen? Zo werken we er stap voor stap aan dat ze haar leven weer op de rails krijgt.
Soms is de zaak helaas al uit de hand gelopen en zijn er klappen gevallen. De politie heeft dan de ergste brand geblust, maar hoe voorkom je dat de vlam weer in de pan slaat? Ook dan probeer ik uit te zoeken waar het is misgegaan en wat er moet gebeuren om het tij te keren.’

‘Schulden zijn vaak het topje van de ijsberg. Door samen met de onderliggende problemen aan de slag te gaan kun je iemand helpen weer zelf de regie te nemen.’  

Meer over Ellenoor en haar werk:

De poster van Ellenoor is hiernaast te zien. Downloaden voor print en drukwerk A4 en A3 formaat kan hier. 

Terug naar de overzichtspagina van de 10 ambassadeurs >   

Lid worden