10 ambassadeurs

10 Ambassadeurs Sociaal werk

Jenny, Dave, Lody, Mark, Kim, Reiny, Ellenoor, Sadia, Cliff, Kirsten en Moniek: deze Sociaal Werkers zijn onze sociale miljonairs. Sociaal Werk Nederland start een campagne met ambassadeurs om sociaal werkers een gezicht te geven. Zij besparen de samenleving miljoenen, maar er zijn er te weinig en hun werk verdient meer waardering. 

De ambassadeurs gaan lokaal aan de slag. Die werkwijze zou als een goed voorbeeld kunnen dienen en worden overgenomen door al die sociaal werkers elders in het land. Voor inspiratie zie de campagnepagina met gratis materiaal, posters, teksten: Sociaal werk doe je met sociaal werkers! Maak je werk zichtbaar. 

De ambassadeurs formuleerden een eigen kernboodschap, schrijven blogs en organiseren stages en werkbezoeken voor Kamerleden. Ook treden ze op in media zoals hier rond prinsjesdag 2015 radio 1, Spijkers met koppen. En rond de VWS-begrotingsbehandeling 2015, met een ingezonden artikel in de Volkskrant.

Ambassadeurs Sociaal werk 
Sociaal werker Lody Lasamahu, is ambulant jongerenwerker/jongerencoach bij welzijnsorganisatie Rijnstad in Arnhem. Hoe ziet jeugdhulp eruit? Wat doe je met kwetsbare, werkloze, kansarme jongeren? Hoe ga je om met radicalisering? Jongerenwerk lijkt simpel: praatje maken op straat. Maar dat is part of the strategy. 
Naar de pagina van Lody Lasamahu >

Sociaal werker Mark Neijssel is maatschappelijk werker. Hij werkt bij welzijnsorganisatie Kwadraad in Zoetermeer. Hij zit in het wijkteam, doet 1:1 coaching, maar werkt ook met groepen. Hij zette SamenDoenZoetermeer op: een online community/zelfhulpgroep voor bewoners met schulden. En hij geeft bv weerbaarheid op school. Schakelen met bewoners, verbindingen maken, duwtje geven: het zit Mark in het bloed.
Naar de pagina van Mark Neijssel >

Sociaal werker Reiny van der Giezen werkt voor welzijnsorganisatie Welstad, één van de welzijnsorganisaties van de Tinten welzijnsgroep in Stadskanaal. In haar werk richt ze zich op het versterken van kwetsbare ouderen zodat ze veilig en prettig langer thuis kunnen blijven wonen. Ze komt bij ouderen thuis en zet de oudere aan tot het nemen van de regie om de zelfredzaamheid te vergroten; door met name het opbouwen van een netwerk, de mantelzorger te ondersteunen en het organiseren van mogelijkheden tot ontmoeting.
Naar de pagina van Reiny van der Giezen >

Sociaal werkers Kirsten Jansma en Moniek Duyzings zijn twee energieke hoofdleidsters van de Stichting peuterspeelzalen Koggenland, West-Friesland, Noord-Holland. Een peuterspeelzaal is zeer veel meer dan een plek om leuk te spelen. Kirsten en Moniek werken als aandachtfunctionaris kindermishandeling, zorgcoördinator en partner van het CJG nauw samen met de centra voor jeugd & gezin; ze signaleren huiselijk geweld, betrekken ouders bij de opvoeding en stimuleren zo ook hun participatie. Pedagogisch werk & VVE als basis voor goed burgerschap en een goede schoolstart.
Naar de pagina van Kirsten Jansma en Moniek Duyzings >

Sociaal werker Ellenoor de Fretes werkt in Middelburg als maatschappelijk werker voor Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). Ze wordt ingezet door Veilig Thuis als consulent bij meldingen van huiselijk geweld situaties. Haar werkterrein is erg breed en de problematiek is divers zoals huiselijk geweld, ouderenmishandeling en financiële uitbuiting, opvoedproblematiek en schuldhulpverlening. Eigen kracht versterken is haar dagelijks werk
Naar de pagina van Ellenoor de Fretes >

Sociaal werker Cliff Oosterling is Sociaal raadsman en maakt deel uit van het (Vroeg)eropafteam van MaDi Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Zuidoost. Meldingen van wijkteams over ontruimingen en bewoners die zorg mijden brengen hem letterlijk achter die voordeur. Participatie is een brug te ver als je diep in de schulden zit, en bv psychische problematiek hebt. MaDi werkt samen met bedrijven tegen schulden.
Naar de pagina van Cliff Oosterling >

Sociaal werker Sadia El Benhaji is een ondernemende opbouwwerker in Almere. Ze werkt voor welzijnsorganisatie de Schoor, maar is ook lid van het wijkteam. Sadia brengt altijd weer bewoners samen die iets zouden kunnen opzetten waardoor ze elkaar helpen via dat sociaal netwerk. Vorig jaar organiseerde ze een Repair-Yourself-Café, ter versterkign van de eigen kracht. Ze werkte voor het P-team voor oa participatie & emancipatie van vrouwen en beheert een wijkwinkel.
Naar de pagina Sadia El Benhaji >

Sociaal werker Jenny Zwijnenburg is participatiemakelaar bij Welzijnsorganisatie Dock in Rotterdam. Ze werkt onder meer met de nieuwe kwetsbare groepen die zich moeten zien te redden in de wijk: GGZ-cliënten, kwetsbare ouderen, mensen met laag IQ. Jenny ontwikkelde zelf een nieuwe vorm van opbouwwerk en blended hulpverlening. Ze is bovendien Sociaal werker 2014.
Naar de pagina van Jenny Zwijnenburg >

Sociaal werker Kim Baesjou is schoolmaatschappelijk werker bij welzijnsorganisatie De Lumens Groep in Eindhoven. Daarnaast is ze relatiemanager digitale innovatie en Projectleider Jouw Hulp Online. Jongeren en online hulp zijn de toekomst.
Naar de pagina van Kim Baesjou >

Sociaal werker Dave Pepels is maatschappelijk werker; hij werkt outreachend en heeft in het eropaf team veel te maken met huiselijk geweld, crisisinterventies, huisverbod. Hij werkt voor Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. De asielzoekerscentra en problematiek voor vluchtelingen vallen ook onder zijn taken.
Naar de pagina van Dave Pepels >

Jonne Mestrom is jeugd- en gezinswerker bij het CJG Midden-Limburg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt uiteenlopende vormen van opvoedondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren. Jonne’s geheim is vooral het ombuigen van de negatieve spiraal waarin sommige gezinnen zijn beland. En dat is soms een kwestie van een lange adem, maar soms ook van één goed gesprek. 

De foto's zijn van Paulien de Gaaij

Terug naar de campagnepagina >

ContactLid worden