Communicatiemateriaal Sociaal Werk

Sociaal Werk doe je met Sociaal Werkers!
Sociaal werkers brengen mensen met elkaar in contact. Ze zijn de schakel tussen bewoners, vrijwilligers, zorg, onderwijs, wonen, sport, cultuur en werk. Hun grootste kwaliteit is dat ze mensen helpen om (weer) op eigen benen te staan en mee te doen in de samenleving. Hun werk bespaart de samenleving jaarlijks miljoenen. En dat mag best luider en duidelijker gezegd worden.

Sociaal Werk Nederland is de branchevereniging voor sociaal werk. Bij onze lidorganisaties werken breedopgeleide sociaal werkers met uiteenlopende specialismen: maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers, participatiemakelaars, ouderenadviseurs. Ze werken in de maatschappelijke opvang, aan opvoedingsondersteuning, met vluchtelingen, in de peuterspeelzaal, of op buurten en pleinen. Op vaste tijden of 24/7.

Om hun werk en hun vakmanschap landelijke bekendheid te geven heeft Sociaal Werk Nederland gratis communicatiemateriaal ontwikkeld. Leden kunnen dat gebruiken en naar eigen inzicht inkleuren. Zie de website Sociaalwerkers.nl.

10 redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen
Lees hier waarom u voor sociaal werkers moet kiezen. 10 redenen met goede voorbeelden en onderbouwing. Hun werk wérkt. Zie de films, rapporten en het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van sociaal werk. Naar de 10 redenen >

Gouden Gemeenten
Goede voorbeelden van samenwerking tussen sociaal werk, zorg en welzijn op wijkniveau en gemeenten die daarin goed bezig zijn voor de bewoners.
Naar de Gouden Gemeenten >

10 ambassadeurs sociaal werk
Om de sociaal werker een gezicht te geven hebben we ambassadeurs benoemd. We vinden dat zij Sociaal Miljonair zijn. Hier lees je waarom. De ambassadeurs gaan lokaal aan de slag, maar natuurlijk is de werkwijze een goed voorbeeld dat kan worden overgenomen. Elke organisatie kan sociaal werkers stimuleren om het werk lokaal bij gemeenten en bewoners zichtbaar te maken door bloggen, werkbezoeken en contacten met lokale media.
Naar de 10 ambassadeurs > 

De Sociaal Werker van het jaar
Norbert Wijnhofen werd in maart 2019 verkozen tot Sociaal wwerker van het Jaar 2019. Norbert laat niet los, tot die ggzcliënt een buurtbewoner is geworden. Zijn doel als kersverse ambassadeur is de kruisbestuiving tussen het sociaal domein en de ggz verder bevorderen. Norbert Wijnhofen werkt bij sociaalwerkorganisatie Sterker Sociaal werk in Nijmegen. De jury, onder voorzitterschap van Lex Staal, roemt Norbert om de manier waarop hij inhoud geeft aan de innovatie. Hij koppelt kennis uit diverse domeinen van zorg en welzijn aan behoeften van bewoners en vertaalt die beleid van de gemeente. Op deze pagina van Norbert vind je meer over deze Sociaal werker van het Jaar. 

Sjef van der Klein is in maart 2018 tijdens de Dag van de Sociaal Werker verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2018. De jury roemde de 26-jarige Sjef om zijn ondernemingslust, enthousiasmerend vermogen en innovatie.
Sjef is daarmee de opvolger van
Mariska Overgaag van Kwadraad. Zij won in 2017 de titel vanwege haar project EMMA dat mensen met schulden ondersteunt in een zo vroeg mogelijk stadium.
In 2015 ging de eer naar Nora El Abdouni, ambulant hulpverlener bij Pretty Woman in Utrecht. Ze helpt meiden van 12-23 jaar met voorlichting en hulpverlening rond relaties en seksualiteit. Nora nam het stokje over van Jenny Zwijnenburg, die met haar Vangnetwerken in de buurt ontmoetingsplekken ontwikkelt voor kwetsbare buurtbewoners.

Meer sociaal werkers
En er zijn natuurlijk nog veel meer geweldige sociaal werkers.
Samira Fdani en Esther de Bie waren genomineerd voor de titel van 2019. We volgen hen nog steeds!
Bijvoorbeeld de twee andere genomineerden voor de titel 'Sociaal Werker van het Jaar 2015'. Dat waren:

Meer verhalen die vertellen wat sociaal werkers doen? Lees over jongerenwerker Marouane in Dordrecht

Lid worden