Mensen zoals Marja

Positieve Gezondheid. Die term zoek je tevergeefs in het Regeerakkoord. Het kabinet gaat een nationaal preventieakkoord sluiten en 170 miljoen per jaar investeren in preventie en gezondheidsbevordering. Heel mooi. Maar wat blijkt? Het geld gaat vooral naar de preventie van roken en overgewicht. Wat een achterhaalde benadering, zeker gezien de fundamentele transitie in de zorg, gericht op voorkómen en er vroeg bij zijn op álle levensterreinen, zodat je erger en duurder voorkomt.

Ook spreekt het kabinet alleen over verschuivingen van de tweede naar de eerste lijn. De verschuiving naar de nulde lijn, de samenleving, de sociale basis, de vrijwilligers in combinatie met professionals in de wijk, staat blijkbaar niet op het netvlies van de Haagse kopstukken. Terwijl juist daar enorme winst te halen is, gezondheidswinst én sociale winst.
Isolement, armoede, stress: mensen worden er ziek van. Zoals een vrouw in Roosendaal me deze week vertelde tijdens een werkbezoek: ‘Ik zat wekelijks bij de huisarts, maar sinds ik meedoe aan de vrouwengroep in het buurtcentrum kom ik er bijna nooit meer.’ Dus kabinet: word wakker, ga kijken in de wijken en sta versteld van het vakmanschap van de opbouwwerkers met hun jarenlange ervaring als sociaal werker, die samen met tientallen buurtbewoners hun wijk nieuw leven inblazen. Die latent sociaal kapitaal om weten te zetten in klinkende munt.
Neem Marja…
Marja zit in het Eropaf-team van WijZijn Roosendaal. Samen met een andere vrijwilliger en zo nodig een sociaal werker van WijZijn gaat ze langs bij mensen die in isolement leven. De Eropaf-teams ondersteunen 400 kwetsbare bewoners, en leggen 1200 huisbezoeken per jaar af. Ze leggen contact, desnoods via de brievenbus. Ze halen deze mensen uit hun schulp, bijvoorbeeld door ze op weg te helpen naar de Koffieleut in het wijkcentrum, de voedselbank of het taalpunt. Is het iemand met ernstige problemen? Dan pakt de sociaal werker het op en schakelt met zorg, ggz, politie, noem maar op. Die partijen zien elkaar trouwens ook aan de wijktafel, waar ze samen bespreken welke ondersteuning en zorg iemand nodig heeft om zijn problemen op te lossen.
Marja is vijf dagen per week op pad, met hart en ziel. Het betekent veel voor haar om iemand erbij te halen en te zien hoe die opbloeit. Het is geen betaalde baan, maar ze krijgt veel vriendschap en dankbaarheid van bewoners terug voor haar inzet. ‘We blijven net zo lang bij iemand komen als het nodig is; als iemand niet komt opdagen bij de Koffieleut, gaan we ‘m ophalen.’
De meeste vrijwillige leden van de Eropaf-teams zitten volgens Haags jargon in het Granieten Bestand; mensen in de bijstand die niet meer bemiddelbaar zijn naar werk. Onzin, vindt opbouwwerker Edwin, ‘het Diamanten Bestand is een beter woord. Dergelijke actieve bewoners zijn van onschatbare waarde voor hun buurtgenoten.’
Die teams blijken een steengoede combinatie van buurtbewoners en sociaal werk. ‘We investeren ook veel in deze actieve buurtbewoners, met trainingen door het Vrijwilligerscollege,’ vertelt Ad van Rijen, directeur van WijZijn Traverse. ‘Onze slagkracht is zoveel groter dankzij de vrijwilligers. We kunnen veel meer doen, voor veel meer mensen.’
Dus kabinet, kom kijken hoe sociaal werkers Haagse frasen vertalen naar de praktijk. Hoe ze samen met actieve buurtvrijwilligers keihard werken aan het versterken van de sociale basis in de wijken. Opbouwwerk in z’n zuiverste vorm, minstens 20 karaats.’

185
Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten