Van formatie naar tránsformatie

Het einde van deze formatie lijkt dan toch in zicht. De uitkomst ervan zal niemand verbazen. Lastig is wel dat we koersen op een Prinsjesdag met de begroting van het óúde kabinet. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de Transformatieagenda die we al in de lente aan informateur Schippers stuurden?

Die agenda is urgent! Oké, de meeste gemeenten hebben met kunst- en vliegwerk de Jeugdhulp en decentralisatie-AWBZ wel in de steigers staan. Wijkteams zijn er ook. Maar nu de crux: als het gaat om bijvoorbeeld eenzaamheid, kindermishandeling, verslaving, schulden snapt iedereen dat vroegsignaleren, effectief ondersteunen en echt snel helpen enorm veel leed kan voorkomen. Versterk dus de lokale sociale basisvoorzieningen én het integraal werken in wijken en buurten. Precies daarom willen we een landelijk bestuursakkoord waarin Rijk en gemeenten zich committeren aan de uitvoering van die agenda en hierover afspraken maken met maatschappelijke organisaties.
Dat het kán blijkt zonneklaar in onze Gouden Gemeenten. Elders blijven oude oplossingen helaas dominant. Natuurlijk: wie zorg nodig heeft moet die ook krijgen. Maar lokaal investeren in het voorkomen van zwaardere zorg moet vanuit het Rijk worden bekrachtigd. Met een visie over hoe en waar op de langere termijn winst is te behalen. En vanuit een ondubbelzinnige keuze voor preventie, waaronder het versterken van de eigen kracht van burgers door integraal beleid en meer maatwerk.
Bij werkbezoeken hoor ik dat de meeste problemen waarmee mensen aankloppen bij wijkteams en sociaal werkers mede worden veroorzaakt door permanente geldstress. Daarom maken we ons sterk voor projecten als Moedige Mensen en Schouders eronder. Den Haag moet daaraan bijdragen door averechtse (Toeslagen)-wetgeving aan te passen, om te beginnen met de absurde waterzakregeling voor mensen die hun drinkwaternota niet kunnen betalen.
Met het 10-punten-plan “Hou ze erbij, voorkom uitsluiting van jongeren” vragen we bovendien extra aandacht voor opgroeiende jongeren. Luister naar hen en hun ouders, ondersteun ze in hun dagelijks functioneren, voorkom dat ze vastlopen, radicaliseren of gaan zwerven. Hoe dat kan en wat het oplevert zie je bij R-Newt, het jongerenwerk van ContourdeTwern in Tilburg en omstreken. Dat vraagt tijd, menskracht en dus ook geld. Behalve voor commitment, regie en daadkracht moet Den Haag dus ook voor extra euro’s zorgen.
Transformatie betekent waar mogelijk kiezen voor collectieve oplossingen, ingebed in het dagelijks leven. Zoals in Gouden Gemeente Huizen, waar (voormalige) ggz-cliënten in een buurthuis hun talenten verzilveren, samen met andere buurtbewoners. Zo’n mooi voorbeeld kan sneller navolging krijgen als het Rijk de regie neemt voor meer samenwerking rond Wmo en ggz.
Transformatie betekent ook burgers de ruimte geven om zelf wijkvoorzieningen in te richten, zoals in Gouden Gemeente Meppel. Vertrouwen en een langdurige relatie tussen gemeente en sociaalwerkorganisatie blijken daar doorslaggevend voor sociale basisvoorzieningen.
Nogmaals: ik hoop van harte dat Rutte III werk maakt van onze Transformatieagenda, zodat de decentralisaties werkelijk effect sorteren. Tegelijkertijd denk ik soms terug aan de woorden van Han Noten, op onze ALV van november vorig jaar. ‘Echt, de macht ligt niet meer in Den Haag, maar bij de gemeenten,’ zei hij. ‘Zorg dus dat je bij de wethouder en de directeur Sociaal Domein aan tafel zit.’ Die boodschap moeten we ter harte nemen in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Als Den Haag niet naar de Transformatie komt, gaat de Transformatie wel naar Den Haag.

332
Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten