Berouw komt na de sloop

Gemeenten hebben anno 2017 veel en grote verantwoordelijkheden, dat zal niemand ontkennen. Dat het soms leidt tot missers is onvermijdelijk, maar daar kun je van leren. De gemeentelijke buitendienst in Oud-Beijerland sloopte een boomhut, waaraan buurtkinderen veel plezier beleefden. ‘De mensen van de buitendienst hebben naar eer en geweten gehandeld, want ze willen een omgeving die in onze ogen veilig is,’ zei de verantwoordelijke wethouder in het AD. ‘Maar misschien kijken onze ogen wel te streng. We hadden op zijn minst een alternatief moeten bieden. Dat is niet gebeurd. En daar balen we ontzettend van.’

Een hoopgevende reactie, vind ik, want zelfinzicht is een goede motor voor verbetering. Maar dan de Friese gemeente Opsterland. Als het aan de wethouder ligt moeten daar vijf peutergroepen dicht, tot grote teleurstelling van ouders. Kinderopvang Totaal citeert een wethouder die geen enkele spijt heeft van zijn besluit: ‘De gemeente heeft in de peuteropvang alleen een toezichthoudende taak. En die willen wij goed uitvoeren, daar zijn we streng in. (..) De exploitant was gewoon te laat met het doorvoeren van verbeteringen, de grens is bereikt.
Dat klopt als je enkel en alleen kijkt naar de wet Kinderopvang, dan heeft de gemeente inderdaad vooral een controlerende taak. Maar om te beginnen krijgt deze gemeente € 93.000 euro per jaar voor het uitvoeren van vve. Bovendien vragen de Jeugdwet en de Wmo veel meer van een college van B en W dan controlerem. Die verwachten vroegsignaleren en preventie, om te voorkómen dat lichte problemen leiden tot ontwrichte levens.
In de eerste levensfase spelen peuterspeelzalen daarbij een belangrijke rol. Het zijn laagdrempelige voorzieningen waar kinderen en ouders graag komen. Spelenderwijs oefenen peuters met taal, gedrag, en andere (sociale) vaardigheden. Ouders komen met elkaar in contact en bespreken opvoedingsdilemma’s. De peuterleidsters begeleiden dat alles, en komen zo nodig ook in actie bij signalen van schulden, huwelijksproblemen, verwaarlozing of ouders die de taal slecht beheersen.
Gemeenten hebben een zorgplicht voor het jonge kind; wethouders krijgen van het Rijk geld zodat ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag hun peuters toch naar deze voorzieningen kunnen laten gaan. De – inderdaad nog best kersverse -  Jeugdwet stelt bovendien nadrukkelijk dat de gemeente verantwoordelijk is voor goede informatie, advies en ondersteuning van ouders en kinderen. Een goede peutervoorziening is voor een gemeente een belangrijke preventieve schakel in de jeugdketen 0-24.
De vijf peutergroepen in Opsterland vallen sinds een jaar onder een nieuwe kinderopvangorganisatie. Het kan zijn dat er nog niet aan alle eisen wordt voldaan. En natuurlijk moet een gemeente dan in actie komen. Maar enkel terugvallen op je controlerende taak met als enige uitkomst het sluiten van de peutervoorzieningen, lijkt mij een gemiste kans. Ga opnieuw het gesprek aan met de betrokken partijen. Kijk hoe je samen de unieke pluspunten van het peuterwerk overeind kunt houden. De komende jaren zal de rol van dit soort preventieve voorzieningen immers alleen maar groter worden. En neem van mij aan: het opnieuw opbouwen van peutervoorzieningen is een stuk ingewikkelder dan een nieuwe boomhut timmeren. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gesloopt.

443
Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten