Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), en beïnvloedt wetgeving en overheidsbeleid. Uitgangspunt is de marktpositie van de leden. De huidige speerpunten zijn: de decentralisatie AWBZ begeleiding en dagbesteding naar Wmo, decentralisatie Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en peuterspeelzalen en VVE-beleid en de bezuinigingen. Zie: actuele thema’s  

Doel: de branche een zo gunstig mogelijke uitgangspositie geven om haar maatschappelijk relevante rol optimaal te vervullen. Of het nou gaat om voldoende middelen voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie, Maatschappelijke Opvang of de overheveling van AWBZ naar Wmo; maatschappelijk vastgoed, de brede school of aanbesteding.

De brancheorganisatie volgt en analyseert daartoe politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, voert overleg met bijbehorende partijen (VNG, Actiz, GGD Nederland enz) en kenniscentra (Movisie, NJi), en sluit namens de leden coalities met stakeholders. Zie onder meer: samenwerkingspartners  

Sociaal Werk Nederland organiseert zomerstages, werkbezoeken en debatten, en neemt deel aan hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Sociaal Werk Nederland draagt de visie van de branche uit in media, op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel.

Sociaal Werk Nederland heeft directe contacten met Tweede Kamerleden, (top)ambtenaren en staatssecretarissen en ministers.

Sociaal Werk Nederland zet als nodig druk op de publieke opinie door middel van diverse media en kanalen van stakeholders.

Zie: themapagina Politiek & Lobby

ContactLid worden