Persoonlijk leiderschap wordt niet alleen gevraagd van leidinggevenden, maar zeker ook van medewerkers. Eigenlijk is dit weggelegd voor iedereen in het sociaal domein, voor iedereen die leiderschap oppakt. Leiderschap is balanceren tussen verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen én samenwerken. Leiderschap is in alle bescheidenheid durven dromen en durven doen!

Hoe bevorder je die leiderschap bij bijvoorbeeld medewerkers die vaak kundige professionals zijn? Deelnemers van Thematranche Welzijn in het ondersteuningsprogramma In voor zorg! gingen met coaches aan de slag en maakten een begin.

Start up van zelforganiserende teams
Het principe van het werken met zelforganiserende teams is een voorbeeld van het delen van leiderschap. SWW Hoogeveen pakte deze mogelijkheid aan toen een einde dreigde te komen aan een langdurig subsidietraject. Ze moest veranderen om van belang te blijven als welzijnspartij voor Hoogeveen. De ontwikkeling naar zelforganiserende teams heeft in dat verandertraject een belangrijke rol gespeeld.

Het traject met In voor zorg! heeft tot een kanteling in de organisatie geleid naar zelforganiserende teams. ‘Daar komen de vragen over het bieden van die collectieve oplossingen nu binnen’, zegt Wout Noorman, eerst leidinggevende en nu teamcoach. ‘In het verleden ging je als leidinggevende zelf met zulke vragen aan de slag. Nu kun je het als coach wel aanjagen, maar moet het toch vooral uit de teams zelf komen.’ Lunenberg (intern projectleider) vult aan: ‘Vergelijk het maar met hoe we in welzijnswerk met vragen van de inwoners omgaan: afgaan op de vragen die bij hen leven en niet proberen te sturen op de duizend onderliggende vragen die wij zelf kunnen stellen. Dan is een team ook gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan.’ 

Netwerker bij uitstek
Maar werken met zelfsturende teams in niet de enige mogelijkheid. Leiderschap is ook het erkennen en accepteren van de kracht van iedere ‘speler’ in het veld en die op de juiste manier met elkaar koppelen. Het MT van de LEVgroep introduceerde bijvoorbeeld de LEVnetwerker om de positie van de organisatie in de regio te verstevigen en te verbreden. LEVnetwerkers zijn medewerkers die de verbinding tot stand brengen tussen gemeenten en inwoners en de eigen medewerkers. Zij fungeren als een spin in het web. “Een vondst van jewelste”, vindt Jos van Balveren (voorzitter Raad van Toezicht LEVgroep) 

De professional in haar kracht zetten
Stimenz ziet de organisatie als een korf en de medewerkers als zwerm: ze vliegen voldoende gefaciliteerd uit om hun taken goed en efficiënt te kunnen doen. Wat past beter bij deze gedachte dan een Zelfstandig Ondernemende Professional, kortweg ZOP? Bij Stimenz dus geen zelfsturende teams, maar ZOP’s: herkenbare individuen die doen wat nodig is en die in hun kracht als professional worden gezet. De invulling van het mandaat van de ZOP gaat in stapjes. ‘In mijn regio ben ik continu concreet in gesprek met de medewerkers’, zegt regiomanager Roel Terwijn. ‘Op dit moment gaat het voornamelijk over het budget en HRM. Nu ben ik nog verantwoordelijk voor besluiten op die terreinen, maar als we die verantwoordelijkheid (deels) bij de medewerkers neerleggen, krijgen ze meer ruimte om door te pakken. Dan hoeven ze niet steeds bij mij aan te kloppen.’ Zo zet Stimenz steeds een stap verder in vrijheid en zelfstandigheid. ‘Maar ook in de begrenzing daarvan! Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar ik bedoel dat heldere kaders duidelijk maken welke vrijheid medewerkers hebben. Als de omlijsting duidelijk is, kunnen professionals zich daarbinnen vrij bewegen.’

Concrete stappen zetten
Goed samenwerken en burgers en professionals in hun kracht zetten. In bijna ieder artikel over sociaal werk komt dit wel terug. Maar hoe maak je dat nu concreet, hoe zet je hierin stappen om mee te komen in het veranderende sociale domein? Bovenstaande organisaties hebben concrete stappen gezet. Is uw organisatie hiermee al aan de slag? Mede als follow-up van de Thematranche Welzijn organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld van de Holland Consulting Groep de leergang “Sociaal Werk Werkt!” Wellicht een mooie aanvulling. 

Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten