Gemeenten en organisaties voor sociaal werk zijn beide gericht op een goede kwaliteit van leven van inwoners. De gemeente is een belangrijke financier van sociaal werk, maar ook partner. Het realiseren van een goed samenspel is niet eenvoudig en regelmatig houdt men elkaar in de houtgreep. 

Een aantal sociaalwerkorganisaties die een verandertraject hebben doorlopen via Thematranche Welzijn in het ondersteuningsprogramma In voor zorg! hebben manieren gevonden om die samenwerking te versterken.

Zoeken naar een opening voor samenwerking
Zo heeft Breed Welzijn in ’s-Hertogenbosch gebruik gemaakt van ‘natuurlijke openingen’.  
Er kwam een opening toen de gemeente in het najaar van 2015 met een bezuinigingsopgave van 1,2 miljoen euro geconfronteerd werd. Ze wilde toen samen met de partners kijken hoe daarmee kon worden omgegaan en koos daarbij voor de methodiek van de mastercircle. Hierin zaten vijf teams met in ieder team een afgevaardigde die in de hot seat komt en die in zijn eigen cirkel over het eigen thema – in ons geval basisondersteuning – overlegt over de vraag “welke bijdrage gaan wij leveren aan de gemeentelijke opgave?” Breed Welzijn keek wat het inhoudelijk en procesmatig te bieden had. ‘We koppelden daaraan een bedrag van tussen de zes en negen ton dat we dachten samen met de gemeente te kunnen bezuinigen’, vervolgt Hesen. ‘Dat gebaar en die nadrukkelijke focus op de inhoud hebben echt voor een ommekeer in de verhoudingen gezorgd. Zeker ook omdat bleek dat geen van de andere teams een financieel bod deed. Toen konden we met de gemeente inhoudelijk de diepte in over hoe we dit konden invullen’, zegt Marina Hesen, bestuurder van MEE en partner van Breed Welzijn.

Breder aanbod tegen dezelfde kosten
Ook de combinatie van het zorg- en welzijnsaanbod kan zijn vruchten afwerpen, omdat deze twee elkaar goed kunnen versterken. De lumpsum financiering van de gemeente in Brunssum geeft bijvoorbeeld meer mogelijkheden om de zorg in te vullen op basis van de behoefte van de klant, hetgeen aansluit op één van de belangrijkste eisen van de aanbesteding: het terugbrengen van de afhankelijkheid en het vergroten van de zelfredzaamheid.’ Ralf Stoffels (CMWW): ‘Dit brengt de zorgaanbieders automatisch dichter bij ons domein van welzijn en informele zorg. Jacqueline van den Broek (LEVANTOgroep): ‘We merken inderdaad dat we door samenwerking met de welzijnssector en de inzet van informele zorg steeds efficiënter kunnen werken. Bijvoorbeeld: samen met een klant koken is weliswaar leuk voor een professionele medewerker, maar is ook iets dat je prima met het informele circuit kunt organiseren.’ ‘Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld post- en regelzaken’, vult Stoffels aan, ‘iets wat het CMWW heel goed kan doen met de formulierenbrigade en de inzet van vrijwilligers.’ Jan van de Venne, directeur van het CMWW, bevestigt dat de lumpsumfinanciering veel efficiencyvoordelen biedt en het verbinden van het zorg- en welzijnsaanbod bevordert. In de praktijk leidt dit tot een breder aanbod waar meer mensen gebruik van maken, tegen dezelfde kosten. Van de Venne is dan ook blij dat de lumpsumfinanciering in 2017 wordt voortgezet. ‘Het biedt ons meer speelruimte om middelen efficiënter en effectiever in te zetten en de cliënt echt centraal te stellen.’

Leermomenten
Uit de verandertrajecten komen een aantal leerpunten op het gebied van de samenwerking met de gemeente naar voren. Het aantonen van effecten is een belangrijk punt. De gemeente wilt graag resultaten zien. Ook is het belangrijk dat er overeenstemming wordt bereikt tussen het sociaal werk en de gemeente over de beoogde effecten voor de inwoners en de samenleving. Focus bij de samenwerking op het elkaar versterken en betrek inwoners bij deze samenwerking. Investeer in die samenwerking, want uiteindelijk willen alle partijen hetzelfde: een gemeente waarin alle bewoners een prettig leven hebben.

Lees hier meer over dit onderwerp

Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten