"Wij kregen een vraag en zochten daar een geschikte vrijwilliger bij. Nu gaan we eerst met mensen om de tafel zitten. We kijken of ze hun vraag zelf kunnen oplossen of binnen hun netwerk" Gonnie Smulders (projectleider SamSam)

Het sociaal werk heeft altijd om die buurtbewoner gedraaid: professionals en vrijwilligers zetten zich immers in voor die buurtbewoner. Ze zijn dat steuntje in de rug van die buurtbewoner die niet goed mee kan. Deze rolverdeling zorgt voor een bepaalde verhouding tussen professional/vrijwilliger en klant. En die verhouding is nu precies hetgeen wat sociaalwerkorganisaties die met hun tijd meegaan willen doorbreken. Termen als “burgerkracht” en “burgerinitiatief” passen hierbij. De burger neemt meer verantwoordelijk voor zijn eigen herstel en buurt. Een aantal sociaalwerkorganisaties die een verandertraject hebben doorlopen van 2 jaar via Thematranche Welzijn in het ondersteuningsprogramma In voor zorg! Hebben in deze rolverdeling serieuze accentverschuivingen aangebracht. En met succes!   

BAR
Zo is Versa Welzijn in Weesp aan de slag gegaan met een bewonersadviesraad (BAR). Versa Welzijn zocht daarvoor naar lokaal betrokken inwoners met een positief-kritische blik en eventueel een achtergrond in zorg of welzijn. Petra Bekker (maatschappelijk werker): “We waren als Versa Welzijn in Weesp jarenlang gewend om een bepaald aanbod te leveren. Terwijl het juist heel fijn is om ook van de mensen zelf te horen waar behoefte aan is. Daarom ben ik blij met de komst van de bewonersadviesraad.” Zo wees de BAR in Weesp Versa Welzijn op het belang om meer aandacht te besteden aan het voorkomen van schulden bij jongeren. Bekkers: “We doen op dat gebied al veel voor volwassenen. We hadden er al eerder over nagedacht om hierbij ook jongeren te betrekken, en dan is het nuttig om te horen dat ook mensen van buiten aangeven dat dit een goed idee is. Kort daarna had ik overleg met de gemeente en andere samenwerkingspartners over dit onderwerp en kregen wij het verzoek om informatie over budgetteren te geven op scholen. Zo komen zaken mooi tezamen.”

Dat is niet aan ons
Deze veranderende rol van de buurtbewoner vraagt om flexibiliteit bij andere betrokkenen, zoals professionals en vrijwilligers. De digitale burenhulpservice SamSam van ONS Welzijn is een mooi voorbeeld van die flexibiliteit. Buurtbewoners reageren via deze app op elkaars vragen. De vrijwilligers reageren alleen op die vragen die blijven liggen. Sociaal werk faciliteert met deze service. “Op SamSam staan vooral kortdurende hulpvragen, die makkelijk opgepikt kunnen worden”, vertelt sociaal werker Esther de Bie. “Dat vinden veel mensen prettig. Het langdurige karakter van het traditionele vrijwilligerswerk schrikt ze af. Natuurlijk hopen wij dat zich uit de contacten via SamSam toch langdurige relaties ontwikkelen, maar dat is niet aan ons. Leuk is dat het wel gebeurt, daar horen we mooie verhalen over.” 

Marokkaanse Powervaders pakken controle
In de Merenwijk in Leiden heeft dat centraal stellen van de burger en dienst initiatieven tot mooie projecten geleid. Marokkaanse ‘Powervaders’ koken hier twee vrijdagen per maand voor buurtbewoners. Voor 7 euro kan iedereen die dat wil aanschuiven voor een heerlijk driegangendiner. De Powervaders runnen het buurthuis in de weekenden, van vrijdagavond tot zondagavond. Dan hebben zij de verantwoordelijkheid. Ze organiseren taallessen, muzieklessen, huiswerkbegeleiding. Er is een repaircafé 1 keer per maand en binnenkort ook een rommelmarkt. Laatst was er een vrouwenmiddag. 

Doe het samen
Is de rol van de vrijwilliger en het sociaal werk meer in het algemeen dan straks overbodig wanneer buurtbewoners het samen weten te rooien? Absoluut niet! Het vergt alleen een andere rol en klein beginnen is zeker aan te raden. Stapje voor stapje. Een vangnet creëren voor bewoners en vrijwilligers blijft belangrijk, evenals het stimuleren, verbinden en faciliteren van initiatieven.  

Vanaf 2015 doorliepen 26 organisaties voor sociaal werk een verandertraject van 2 jaar in het sociaal domein. Dit gebeurde via Thematranche Welzijn in het ondersteuningsprogramma In voor zorg! Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie zijn hier nauw bij betrokken geweest. Deze partijen hebben inmiddels leergangen opgezet voor sociaalwerkorganisaties om voort te bouwen op dit verandertraject. 

Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten