Uitnodiging 2de ronde Leergang “Sociaal Werk Werkt!”

Inschrijving voor de leergang is gesloten

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. In de Thematranche Welzijn van In voor zorg! gingen 28 organisaties voor sociaal werk aan de slag met het zichtbaar maken van de maatschappelijke effecten van hun werkzaamheden. De uitkomsten van dit traject zijn na te lezen in het E-zine “Sociaal werk beweegt”.

Mede als follow-up van de Thematranche Welzijn organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld van de Holland Consulting Groep de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

 1. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”
 2. “Impact en outcome sociaal werk”
 3. “Agile en dienend Leiderschap”

Inmiddels volgen 15 deelnemers deze leergang en starten we bij voldoende animo begin 2018 met een 2de ronde. De inschrijving hiervoor staat open.  

Deelnemers kunnen ervoor kiezen om aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang is zodanig opgezet, dat deze interessant is voor zowel degenen die deelnamen aan de Thematranche als voor degenen die dat niet hebben gedaan. Door het toegenomen animo organiseert Sociaal Werk Nederland in 2018 een 2de ronde waar u zich nog voor kunt aanmelden!

Waarom deze leergang?

Speelveld in ontwikkeling
Het speelveld waarin de sociaalwerkorganisatie zich beweegt, verandert razendsnel. Gemeenten hebben steeds meer verantwoordelijkheid gekregen en van burgers zelf wordt veel meer initiatief verwacht. Subsidie aanvragen voor activiteiten voldoet al lang niet meer. Oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken is de nieuwe realiteit. Producten aanbieden raakt uit de tijd, steeds vaker worden integrale aanpakken in co-creatie met anderen gevraagd en zoekt men samen echte oplossingen. Een zakelijke cultuur waarbij afgerekend wordt op resultaat wordt gemeengoed.  Dit vraagt nogal wat van organisaties en betrokkenen. Gezamenlijk doelen formuleren,  samen leren  en monitoring en effectmeting zijn hierbij cruciaal.  Dit vraagt nieuw leiderschap van bestuurders die richting weten te geven aan de noodzakelijke transformaties; die niet star vasthouden aan traditionele overtuigingen en principes. Dit vereist succesvolle ondernemers die kansen herkennen in alle veranderingen, die in beweging komen, hun mensen meekrijgen en uiteindelijk aansluiten op en mede richting geven aan de nieuwe werkelijkheid.

Hoe ziet de leergang eruit?

Aantal deelnemers
Een leergang wordt doorlopen met 12 tot maximaal 15 deelnemers. De deelnemers zijn directeur-bestuurders, directeuren, MT-leden en stafmedewerkers van sociaalwerkorganisaties. 

Doorlooptijd, aantal sessies, tijden en locatie
Een module heeft een korte doorlooptijd van ongeveer zes weken en omvat drie sessies.  Ieder sessie duurt  één dagdeel. Alle sessies beginnen om 16.00 uur en eindigen om 20.00 uur, inclusief een lichte maaltijd. De sessies vinden plaats in de grote vergaderzaal van Sociaal Werk Nederland te Utrecht. Deze accommodatie is met het openbaar vervoer en met de auto goed bereikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Werkvorm
Iedere sessie is interactief, waarbij een duidelijke inbreng van een ieder wordt verwacht. De leergang is compact en resultaatgericht. Na iedere sessie krijgen de deelnemers een opdracht, waarbij theorie en eigen praktijk met elkaar worden verbonden.

De leergang in vogelvlucht

1             “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”

Steeds meer gemeenten maken de omslag van werken met productenboeken naar  aansluiten op maatschappelijke thema’s die opdrachtgevers (met name gemeenten) vaststellen. In deze module draait het om het ontwikkelen van een integraal aanbod dat tevens maatwerk is.

 • Sessie 1: de klant.
  Thema’s die in deze sessie aan de orde komen zijn de introductie klantwaarde propositie canvas, outside-in flow, de klant en zijn vraagstukken en decision making unit.
 • Sessie 2: de propositie.
  Hier gaat het om productkenmerken versus oplossingen en klantvoordelen, het juiste verhaal en aanbod.
 • Sessie 3: de actie.
  Thema’s die hier worden behandeld zijn gap-analyse, belemmeringen en oplossingen en het maken van een bondig actieplan.

2             “Impact en outcome sociaal werk”

In deze module bouwen we voort op de ervaringen opgedaan in thematranche welzijn. Met deze module krijgt u actuele kennis en inzichten en deelt u met elkaar ervaringen hoe u outcomegericht werken een impuls kunt geven.   

 • Sessie 1:             
  Ervaringen vanuit deThematranche Welzijn, wat levert outcome gericht werken op? Introductie kwaliteitsmodel en presentatie van / uitwisseling over de toepassing hiervan in de praktijk.
 • Sessie 2:             
  Wat vraagt het van je organisatie  om outcome-gericht te werken en hoe pak je dat aan met opdrachtgevers en organisaties waarmee je samenwerkt?
 • Sessie 3:             
  Hoe richt je je eigen meet- en verbetercyclus in? Welke meetinstrumenten kun je inzetten?

3             “Agile en dienend leiderschap”

Centrale vraag in deze module is: wat voor leiderschap heeft een organisatie nodig die dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken biedt en daarbij bovendien de impact en outcome zichtbaar maakt?

 • Sessie 1: agile managen.
  Hoe ziet dat eruit in de praktijk van het sociaal werk in?  Wat merkt de klant daarvan?
 • Sessie 2: netwerkregie.
  Hier gaat het om doorzettingsmacht en hiërarchie versus persoonlijk leiderschap en creatiemacht en principes als gelijkwaardigheid, respect, vrijheid,verantwoordelijkheid, transparantie en vertrouwen.
 • Sessie 3: dienend leiderschap.
  Thema’s die in deze sessie aan de orde komen zijn onder meer het Greenleaf-model van dienend leiderschap en de positieve impact van vertrouwen op snelheid en kosten.               

Begeleiding modules
Holland Consulting Group verzorgt module 1 en 3. De Holland Consulting Group is een organisatieadviesbureau dat managementkennis verzamelt, veredelt en doorgeeft en daarbij streeft naar een wisselwerking tussen toegepaste wetenschap en haar adviespraktijk. Mike Hoogveld verwoordt zijn visie als volgt: ‘Bij het reizen is de bestemming niet het belangrijkste, de weg daarheen is een doel op zich. Marketing, sales en service organisaties moeten adaptief zijn, door continue verbetering via “agile” experimenteren. Dit vereist het begrijpen van klantgedrag en een naadloze interne samenwerking.’

Movisie verzorgt module 2. Movisie is een landelijk kennisinstituut dat zich richt op sociale vraagstukken. Movisie heeft een programma Kwaliteit en Outcome  waarin samengewerkt wordt met gemeenten, aanbieders en burgers. Doel is om outcomegericht werken een impuls te geven en samen met partners de toepassing in de praktijk te versterken. 

Deelnamekosten
De deelnamekosten bedragen € 950,- per module. Indien u de complete leergang volgt krijgt u korting en bedragen de kosten € 2500,-. Als deelnemer kunt u gebruik maken van uw loopbaanbudget.

Data bijeenkomsten ronde 2 plus aanmelden
Alle bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 16 uur tot 20 uur met een lichte maaltijd rond 18 uur. Geen van de bijeenkomsten valt in een van de schoolvakanties. Er zitten steeds zo'n drie weken tussen de bijeenkomsten. 

Inschrijving voor de leergang is gesloten

Module 1: “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken Dienstverlening en waardencreatie”, HCG/Sociaal Werk Nederland

·         11 oktober 2018        

·         1 november 2018

·         22 november 2018

·         Aanmelden voor module 1

Module 2: “Impact en outcome sociaal werk”, Movisie

·         13 december 2018

·         10 januari 2019

·         31 januari 2019

·         Aanmelden voor module 2
 

Module 3: “Agile en dienend leiderschap”, HCG/Verdiwel

·         14 februari 2019

·         7 maart 2019

·         28 maart 2019

·         Aanmelden voor module 3
 

De Leergang “Sociaal Werk Werkt!” wordt ook in company aangeboden voor één of meerdere organisaties. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met keesneefjes@verdiwel.nl.


 

Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten