Sociaal werk
Altijd in je buurt

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk. Onze ruim 500 leden zijn er voor bewoners in buurten, wijken en dorpen. Hun missie? Het welzijn van bewoners verbeteren. In het brede sociaal domein bieden ze laagdrempelige, effectieve ondersteuning, zonder indicatie. Dat maakt ‘sociaal werker’ een cruciaal beroep.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Geld voor jongerenactiviteiten rond jaarwisseling

Het kabinet besluit vrijdag 4 december in de ministerraad over het bedrag, maar de bedoeling is dat er een paar miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het programma Jeugd aan Zet. 

Nieuws |

Doorbraakmethode geeft sociaal werkers en gemeenten zicht op beter maatwerk

Het is de frustratie van heel wat sociaal werkers: je ziet een snelle en effectieve maatwerkoplossing voor het probleem van een cliënt, maar je onorthodoxe aanpak strandt in een moeras van wetten en bureaucratische bezwaren.

Nieuws |

Aftrap Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet en campagne Mensen maken Nederland

De opening van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet op 2 december is ook de start van de Campagne Mensen maken Nederland. De NOV heeft de campagne ontwikkeld samen met Movisie en leden.

Blog Caroline Kolenbrander: 'Het paard voor de wagen!

Armoede is hot! We vinden er iets van, we onderzoeken het, we strijden ertegen. Maar gaan we het oplossen? Hoe? En wanneer is het zover?

Sinds kort ben ik bij Sociaal Werk Nederland verantwoordelijk voor het dossier Armoede en Bestaanszekerheid. Hoewel ik goed geïnformeerd was, viel mijn mond open. Zoveel mensen, zetten zich met zoveel passie in op dit thema. Samenwerkingsverbanden als de Landelijke Armoedecoalitie, Schouders Eronder, de Alliantie Kinderarmoede, de Moedige Dialoog.

Onze visie

Sociaal Werk Nederland staat voor een inclusieve samenleving met een sterke sociale infrastructuur. Investeren in een duurzaam veerkrachtige samenleving en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken levert onze maatschappij meer welzijn én meer welvaart op.

Het sociaal werk is de spil van een sterke sociale basis in buurten. Sociaal werkers werken vanuit de visie: wat kan wel, wat kun je zelf bijdragen en wat heb je daarvoor nodig? De groeiende groep inwoners voor wie ‘eigen kracht en participatie’ een brug te ver is, moet kunnen rekenen op doeltreffende zorg en ondersteuning.

Onze missie

Sociaal Werk Nederland versterkt de randvoorwaarden van het sociaal werk. Daarvoor gaan we voortdurend in gesprek met gemeenten en ministeries, en trekken we op met tal van landelijke partijen. Dat draagt eraan bij dat onze lidorganisaties buurtbewoners in heel Nederland optimaal kunnen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • Uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken
Onze leden in kaart