Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Terugblik Jaarcongres Sociaal Werk 2023: NEXT LEVEL

Vandaag was het zover: het Jaarcongres Sociaal Werk 2023. Ruim 350 sociaal werkers, bestuurders, partners en belangstellenden uit uiteenlopende...

Nieuws |

Woensdag 7 juni webinar over nieuw pensioenstelstel

Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit en wat betekent dit voor onze branche? Samen met de collega’s van Jeugdzorg Nederland, de...

Nieuws |

Samen Digitaal Veilig: beter bestand tegen internetcriminaliteit

We werken steeds meer online en digitaal en dat heeft veel voordelen. Maar er kleven ook risico’s aan: internetcriminelen vinden steeds weer...

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

30 mei
Evenement

Verdiepingssessie: Bestuur en toezicht in gesprek over kwaliteit en samenwerking

Sociaal werk is onmisbaar bij de aanpak van de belangrijke vraagstukken van deze tijd. Denk aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, het bevorderen van bestaanszekerheid en participatie, of het herstellen van vertrouwen en verbinding in...

31 mei
Evenement

Informatiebijeenkomst Berenschot Benchmark Sociaal Werk

Wil je als sociaalwerkorganisatie meer inzicht in bijvoorbeeld je personeelskosten, productiviteit, overhead, tarieven en financiële positie? En hoe deze data zich verhouden tot die van vergelijkbare organisaties? Doe dan mee aan de Benchmark...

06 jun
Evenement

In 5 seconden je bedrijf weg – leer van een hacker hoe je dat voorkomt

Het zal je maar gebeuren: één verkeerde muisklik en je bedrijf zit op slot. Geen toegang meer tot de planning, financiële administratie en cliëntgegevens. Je systemen worden gegijzeld en je krijgt ze pas terug na het betalen van een forse som...

07 jun
Evenement

Webinar nieuw pensioenstelstel

Samen met de collega’s van Jeugdzorg Nederland, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en met bijdrage van PGGM/PFZW organiseren we op woensdag 7 juni a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur...

Blog: Vitaal ouder worden… hoe doe je dat?

Hoe kunnen we meer bewustwording creëren over een vergrijzende samenleving? En het perspectief op ouder worden en de daarbij horende zorg en ondersteuning veranderen? Het is een terugkerend thema bij de uitwerking van het WOZO-programma, waar Truus van Tiggelen namens Sociaal Werk Nederland intensief bij betrokken is. In hoeverre speelt dit thema ook in jouw organisatie?

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken