Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Advies RVS: investeer in opbouwwerk en sociaal netwerk om het kind

Gisteren publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies Kinderen uit de Knel, waarin zij pleit voor een nieuwe aanpak...

Nieuws |

Stand van zaken sociaal werk en vitaal ouder worden

Hoe geven we samen vorm aan goede ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen? Hoe kan het sociaal werk bijdragen aan de doelstellingen van...

Nieuws |

Steeds meer leden kiezen voor Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

In 2023 zagen we een flinke groei in het aantal sociaalwerkorganisaties dat kiest voor het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk: het aantal...

Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten

Overal in het land vind je goede voorbeelden van sociaal werk, zorg, wonen en andere partijen die de handen ineen hebben geslagen. Die samen met bewoners initiatieven zijn gestart die bijdragen aan een sterke sociale basis en samenredzaamheid stimuleren, in de geest van landelijke akkoorden als IZA, GALA en WOZO. In deze online ideeënbundel vind je nuttige tips en zeventien inspirerende voorbeelden die navolging verdienen.

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

11 dec
Evenement

Workshop invullen zelfevaluatie Kwaliteitslabel

Wil je met jouw organisatie aan de slag met het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk, maar vind je het lastig om met de zelfevaluatie te beginnen? Dan biedt deze training hulp. Certificerende instelling CIIO neemt deelnemers in deze workshop bij de...

11 dec
Evenement

Introductiebijeenkomsten voor de Business Masterclasses Sociaal Werk

Deze online sessie is bedoeld voor beleidsmedewerkers, managers of andere leidinggevenden bij lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland die geïnteresseerd zijn in de Business Masterclasses Sociaal Werk. In deze bijeenkomst krijg je meer...

12 dec
Evenement

Inspiratiecollege ‘zware’ groepen VE met Annerieke Boland

Iedereen die kennis heeft van de VE weet wat wij bedoelen met ‘zware’ groepen. Op 12 december gaan we digitaal het gesprek voeren over wat ‘zwaar’ is, of we daar allemaal hetzelfde mee bedoelen en of een andere term helpender kan zijn....

12 dec
Evenement

Lancering handreiking Aan de slag met rechtsbescherming!

Tijdens deze bijeenkomst lanceren we de online handreiking Aan de slag met rechtsbescherming. Aan de hand van zeven bouwstenen neemt de handreiking je mee in de mogelijkheden om sociaaljuridische ondersteuning lokaal voor alle inwoners te...

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken