Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Woensdagavond: start 100 dagen in de vergeten wijk

Hoe is het om te wonen en werken in het Haagse Laak, dat ook wel 'de vergeten wijk' wordt genoemd? In de vijfdelige VPRO-serie 100 dagen in de...

Nieuws |

Kinderopvangakkoord voor het nieuwe kabinet

Alle partijen in de kinderopvangsector hebben een Kinderopvangakkoord bereikt. In dit akkoord heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang...

Nieuws |

Steun het Manifest voor de menswaardigheid!

‘Ons sociale hart kiest geen kant. Wij kiezen voor de mens.’ Welzijnsorganisatie Alifa in Enschede stapt naar voren met een Manifest voor...

Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten

Overal in het land vind je goede voorbeelden van sociaal werk, zorg, wonen en andere partijen die de handen ineen hebben geslagen. Die samen met bewoners initiatieven zijn gestart die bijdragen aan een sterke sociale basis en samenredzaamheid stimuleren, in de geest van landelijke akkoorden als IZA, GALA en WOZO. In deze online ideeënbundel vind je nuttige tips en zeventien inspirerende voorbeelden die navolging verdienen.

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

29 nov
Evenement

Algemene Ledenvergadering, najaar 2023

De verkiezingen zijn dan net achter de rug, heeft dat impact op ons werk? En zo ja, hoe dan? Verder nemen we je mee in de stand van zaken van de landelijke akkoorden IZA, GALA en WOZO.  Onze gast Jan Megens, programmadirecteur van het ministerie...

29 nov
Evenement

Start tv-serie 100 dagen in de vergeten wijk

Hoe groot is het sociale vangnet van Nederland? In de vijfdelige serie 100 dagen in de vergeten wijk onderzoeken Tim den Besten en Nicolaas Veul hoe bewoners zich redden in de wijk Laak in Den Haag. Om inzicht te krijgen in het leven in deze...

30 nov
Evenement

Online vragenuurtje over laagdrempelige steunpunten

Onlangs berichtten we over de afspraak in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten, zodat iedere inwoner dichtbij en laagdrempelig terecht kan voor de juiste ondersteuning. Wil...

04 dec
Evenement

Training Stappenplan certificering Kwaliteitslabel

Wil je met jouw organisatie aan de slag met het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk, maar weet je niet precies welke vervolgstappen je moet nemen voor certificering? Deze korte training biedt uitkomst. Certificerende instelling LRQA laat je...

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken