Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Irene Domburg en Arie de Vries zwaaien af bij bestuur; een dubbelinterview

Na acht jaar in het bestuur van Sociaal Werk Nederland zwaaien Arie de Vries en Irene Domburg af. Wat hebben ze meegemaakt in die jaren, wat...

Nieuws |

Interview Sociaal Werker 2023, Yamina Ayadi wil mensen een stem geven

"Ik weet dat het groots klinkt, maar het systeem om ondersteuning te kunnen bieden, moet makkelijker gemaakt worden. Voor zowel gezinnen als...

Nieuws |

Save the date: 5 juli a.s. extra ALV cao over onderhandelaarsakkoord

Noteer alvast in je agenda! Zoals bekend zijn de leden van de onderhandelingsdelegatie in gesprek met de vakbonden over een nieuwe cao Sociaal...

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

13 jun
Evenement

Conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Dit is ook de visie van het kabinet, onder meer verwoord in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen...

21 sep
Evenement

Introductiebijeenkomst Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Tientallen leden zijn inmiddels gecertificeerd, anderen zijn onderweg. En u? Wilt u ook starten, maar weet u niet goed hoe? Of heeft u meer informatie nodig om een besluit te kunnen nemen? Sociaal Werk Nederland organiseert een introductiesessie...

28 sep
Evenement

Bijeenkomst personeelsfunctionarissen (OPOF)

Deze keer met een bijdrage over werkgeluk van organisatiefuturoloog Arjen Banach.

Inloop vanaf 12.30 uur; start bijeenkomst 13.00 uur.

Check de routebeschrijving voor parkeergelegenheid in de buurt.

 

Ontmoet je P&O- en HRM-collega's!

05 okt
Evenement

Agenda van het Sociaal Werk 2023: het belang van vitale relaties

Spanningen tussen bevolkingsgroepen, kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan of moeizame ervaringen met ambtenaren… relaties tussen mensen zijn vaak problematisch. Vitale relaties zijn de 'core business' van sociaal werkers. Via relaties...

Blog: Vitaal ouder worden… hoe doe je dat?

Hoe kunnen we meer bewustwording creëren over een vergrijzende samenleving? En het perspectief op ouder worden en de daarbij horende zorg en ondersteuning veranderen? Het is een terugkerend thema bij de uitwerking van het WOZO-programma, waar Truus van Tiggelen namens Sociaal Werk Nederland intensief bij betrokken is. In hoeverre speelt dit thema ook in jouw organisatie?

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken